Informace a přihlášku na 107: odborný kosmetologický seminář konaný v SZÚ Praha naleznete zde.
 
  •  
Aktualizovaný seznam legislativy naleznete zde. Děkujeme ing. Berkovi
 
Výše příspěvků pro rok 2019 byla stanovena na 500,- Kč. Prosíme členy aby příspěvky uhradili do konce února 2019 převodem na účet u Komerční banky č.19-580 699 0237/0100……Děkujeme
 
Korespondenční adresa společnosti je Kosmetologická společnost České republiky, Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2