•  
108. odborný kosmetologický seminář se bude konat 22.-24.4.2020 ve Valči. Druhý cirkulář naleznete zde...
 
  •  
Výše příspěvků pro rok 2020 byla stanovena na 500,- Kč. Prosíme členy aby příspěvky uhradili do konce února 2020 převodem na účet u Komerční banky č.19-580 699 0237/0100……Děkujeme
 
  •  
Korespondenční adresa společnosti je Kosmetologická společnost České republiky, Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2