Dne 23.května se uskutečnilo na Novotného lávce v Praze setkání s členy prezidia IFSCC.
 

Pozvánku a přihlášku na 110. odborný kosmetologický seminář ve Valči naleznete zde

Přednášky ze 109. kosmetologického semináře naleznete zde
Výše příspěvků pro rok 2022 byla stanovena na 500,- Kč. Prosíme členy aby příspěvky uhradili do konce února 2022 převodem na účet u Komerční banky č.19-580 699 0237/0100……Děkujeme
 
Nařízení Komise EU č. 2022/135 z 31.1.2022, kterým se aktualizuje příloha III. Nařízení 1223/2009 - zde
 
 
  •  
Korespondenční adresa společnosti je Kosmetologická společnost České republiky, Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2