SLOŽENÍ VÝBORU KOSMETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČR

Kosmetologická společnost České republiky
Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2
IČO 60432926
Č.účtu: 19-580 699 0237/0100, IBAN: CZ1301000000195806990237 SWIFT: KOMBCZPPXXX
 
předseda

Ing. Milan Jedlička
Kosmetologická společnost České republiky
Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2

jedlicka@kosmetologie.cz
místopředseda

prof.Ing. Jan Šmidrkal, CSc.
Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT
Technická 5, 166 28 Praha 6

jan.smidrkal@vscht.cz

 tajemník pro výuku

doc. Ing. Iveta Hrádková, PhD
Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT
Technická 5, 166 28 Praha 6

 iveta.hradkova@vscht.cz
tajemník pro organizaci
vzdělávacích akcí

Ing. Radek Hanek
Ústecká 195, 410 02 Malé Žernoseky

radekhanek@seznam.cz

pokladník

Ing. Eva Horčíková,
Český národní podnik s.r.o.
Cukrovarská 33/21, Praha 9, 196 00

eva.horcikova@manufaktura.cz

tajemník pro legislativu

RNDr. Hana Bendová, PhD
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

hbendova@szu.cz

 sekretář

Ing. Jana Kubelová
Aroma Praha a.s.
Židovice u Roudnice n. L. 41183 Hrobce

jana.kubelova@aroma.cz

předsedkyně revizní komise Ing. Eva Kolouchová, PhD.,
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
eva.kolouchova@sukl.cz
člen revizní komise

Ing. Petr Štěpánek PhD.,MBA.
LÓreal Česká republika
Plzeňská 11/213,15000 Praha 5
 

Petr.STEPANEK@loreal.com
člen revizní komise Ing. Aleš Bečica
M&H, Míča a Harašta s.r.o.
Brněnská 23, 678 01 Blansko
abecica@mah.cz