KOSMETOLOGICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÉ REPUBLIKY

přihláška

 

 

Výše příspěvků pro rok 2024 byla stanovena na 500,- Kč. Prosíme členy aby příspěvky uhradili do konce února 2024 převodem na účet u Komerční banky č.19-580 699 0237/0100